ASSEGURANCES:

PERSONALS (Vida, Accidents, Salut, Dental, etc.)
PATRIMONIALS (Llar, Comerç, Oficina, Comunitat, Pyme, etc.)
VEHICLES (Turismes, Motocicletes, Ciclomotors, Camions, Vehicles industrials, embarcacions, etc.)
RESPONSABILITAT CIVIL (Responsabilitat Civil particular, Resp. Civil empreses, Resp. Civil Construcció, etc.)
ESTALVI I INVERSIÓ (Plans d’Estalvi, Inversions, Plans de Pensions, etc.)
DEFENSA JURIDICA (Defensa juridica particular, vehicles, empresarial, etc.)
ASSISTENCIA EN VIATGE