TELEFONS ASSISTÈNCIA
Atenció al client: 902.300.186
Assistència llar i comerç: 901.272.272
Assessorament jurídic llar i comerç: 901.110.111
Assistència en viatge: 901.100.128 / Des de l'estranger: +34.91.452.29.12
Multes: 900.150.497
Urgències-salut: 901.302.402 / Des de l'estranger: +34.91.452.29.15
Informació: 902.10.82.30
Atenció al Client: 902.11.41.49
Atenció al Client: 902.40.40.84
Sinistres Auto: 902.21.21.05
Assistència en Viatge: 902.21.21.05
Sinistres Llar, Comerç, Oficines, Comunitats i PYMES: 902.21.21.23
Consulta Jurídica: 902.10.16.47
Assegurança Dental: 902.22.25.10
Atenció al Client: 902.110.120
Assistència Mèdica: 902.182.182 / Des de l'estranger: +34.902.202.031
Assistència Auto: 900.302.020 / Des de l’estranger: +34.91.448.44.00
Assistència Llar i Comerç: 902.367.367
Assistència en Viatge: 902.301.36.01 902.31.03.10 /Des de l'estranger: +34.91.594.96.05
Assistència al Client: 900.567.567
Atenció al Client: 902.33.34.33
Sinistres: 902.33.34.33
Salut: 902.20.14.20 - estranger: +34 91.514.36.09
Assistència Auto des de l'estranger: +34 91.514.99.34
Atenció al Client: 902.400.900
Assistència Auto: 902.365.240 / Des de l'estranger: +34.91.393.90.30
Assistència Llar, Comerç, Oficines, Comunitats: 902.365.240